0

Eesti ReDisain MTÜ

Eesti ReDisain MTÜ on loodud eesmärgiga ühendada Eestis tegutsevaid mööbli ja sisustusesemete redisainijaid edendamaks taaskasutuskultuuri. Soovime tõsta redisaini ja taaskasutuse loomingu prestiiži ühiskonnas ja teha selleks koostööd ka teiste loometööd arendavate organisatsioonidega.

Meie üks põhilisi eesmärke on toetada ja aidata kaasa Eesti mööbli ja sisustusesemete redisainijatel oma loomingu turustamisel. Populariseerime Eestis laiemalt taaskasutuslikku ja vanade esemete redisainimise ning uuskasutamise ideid ning seeläbi vähendame massikommunikatsioonist tulenevat üleliigset tarbimist.

Oleme loonud Eesti ReDisainijatele ühtse veebipoe loomingu tutvustamiseks, turustamiseks ja eksponeerimiseks nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel.
Korraldame Eesti ReDisainijate ühisüritusi, koolitusi ja infopäevi valdkonnas tegutsevatele kunstnikele.

Eesti ReDisain MTÜ on mittetulunduslik ühing, mille tegevuse põhikiri on kinnitatud asutaja liikmete poolt ja tutvumiseks avalik.

Loe kindlasti ka Eesti ReDisain ühingu saamislugu.